Powstała „Fundacja Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza z Jerozolimy w Polsce”

Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza z Jerozolimy intensyfikuje swoje działania w Polsce. Na początku 2021 r. została utworzona Fundacja Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza z Jerozolimy w Polsce, która staje się teraz prawnym przedstawicielem Zakonu w Polsce oraz będzie realizować zadania i cele stawiane przez lazarytów.

Mam zaszczyt prowadzić Fundację i jest to wyzwanie i zadanie. Jakie zadania sobie stawiamy? Przede wszystkim działalność pomocową, włączanie się w akcje organizowane przez instytucje i organizacje oraz oczywiście własne – mówi prezes Fundacji – zależy nam też bardzo na promocji i organizacji wolontariatu, pracy na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, kultury.

Fundacja Lazarytów liczy na współpracę w innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi i zaprasza do współpracy wszystkich, którzy chcą przede wszystkim skupić się na działalności charytatywnej. Fundacja będzie wspierać placówki już prowadzone przez lazarytów, a także działania należące do tradycyjnych imprez, jak np. Pola Nadziei w Przemyślu i Przemyską „5”, Centrum w Bydgoszczy, hospicjum w Krośnie.

Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza z Jerozolimy jest jedną z najstarszych chrześcijańskich instytucji szpitalnych, której początki sięgają XI wieku, a w Polsce XIII wieku. To właśnie tej instytucji Europa zawdzięcza wygraną walkę z trądem i powstanie lazaretów, dawnych szpitali polowych, miejsc izolacji, czy kwarantanny. W Polsce lazaryci odrodzili się w I dekadzie lat 2000, a szerszą działalność wznowili w połowie II dekady. Obecnie lazaryci prowadzą hospicjum perinatalne w Bydgoszczy – Centrum Opieki Perinatalnej im. św. Łazarza w Bydgoszczy, przygotowują do rozpoczęcia działalności Centrum Hospicyjno-Opiekuńcze im. św. Łazarza Betania w Przemyślu, współpracują z Fundacją Polski Korpus Pokoju, działają na rzecz lokalnych społeczności, m. in. w Krośnie, Rzeszowie, Zamościu.

Podobne wpisy