Ta strona jest pewną cezurą, granicą. Zaczynam wiele nowych działań, kontynuując też wcześniejsze działalności. Bez tego co robię od 25 lat nie byłoby dzisiaj. Wszystkie wydarzenia, ludzie i przeżycia budowały to, co jest teraz, jaka jestem teraz. Odkryłam nowe pasje lub dotychczasowe nabrały innych kształtów.

Kilka słów o mnie. To co przeczytacie poniżej to tylko daty i nazwy, ale pod nimi kryje się mnóstwo doświadczeń, spotkanych ludzi, rozmów, przygód, planów, sukcesów i porażek. Na pewno nie siedzę na kanapie i nie czekam, aż ktoś coś za mnie zrobi. Nie siedzę i nie zostawiam życia tylko w sferze marzeń. Staram się coś robić, lepiej lub gorzej, zmieniać świat wokół siebie i nie narzekać. Zaczynam układanie świata od siebie, dopiero potem wymagam tego od innych. Lubię pośmiać się z siebie, prowadzić wydarzenia, „nawijać” za radiowym mikrofonem”, podróżować, czytać książki, a przede wszystkim lubię być potrzebna, bo tylko wtedy człowiek wie, że żyje.

Aha – kocham koty – a szczególnie jedną puchatą białą kotkę Bazylię- Misię, ładną biżuterię, buty, torebki, uwielbiam książki, muzykę. Ot. Kobieta:)

Motto życiowe, a w zasadzie dwa: 

Najważniejsze, aby się nie bać. Aby ciekawość silniejsza była od strachu.

Przywództwo to wywieranie wpływu. To właśnie to. Nic dodać, nic ująć… Ktoś, kto tylko myśli, że przewodzi, a nie znajduje nikogo, kto by za nim podążał, jest jedynie spacerowiczem” (J.C. Maxwell)

Teraz kilka dat:

Urodziłam się w jednym z najpiękniejszych miast Polski – w Przemyślu. I moje serce tu pozostało. Mieszkam w Rzeszowie i z nim związane jest moje życie.

– 1988 – 1991 – II Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie, klasa humanistyczna

– 1991 – 1996 – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie – Wydział Socjologiczno-Historyczny (historia)

– 1999 – 2002 – studia doktoranckie z nauki społecznej Kościoła na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

– 2000 – 2002 – Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

– 2002 – 2003 – Podyplomowe Studium Organizacji Pomocy Społecznej

– luty 2014 – obrona doktoratu na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Miejsce praw człowieka w programach partii rządzących w Polsce w latach 1989 – 2007)

– 2015 – 2016 – Podyplomowe Studia z zakresu zarządzania oświatą w zreformowanym systemie

– 2017 – 2018 – studia podyplomowe z zarządzania EMBA (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie).

Działalność:

– 1999 – 2006 – wolontariusz Fundacji Pomocy Dzieciom im. Jana Pawła II „Wzrastanie”, zajmującej się niesieniem wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych

– od 1999 r. do chwili obecnej współpracownik diecezjalnego dodatku do Tygodnika „Niedziela” – „Niedziela Rzeszowska”, w 2005 r. – nagroda „Niedzieli” – Mater Verbi

– od 2004 r. do chwili obecnej – współpracownik Katolickiego Radia VIA Rzeszów – pasja, recepta na złe chwile, niepogodę

– 2002 – 2006 – członek zespołu ds. mediów Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej oraz redaktor diecezjalnego biuletynu AK – „TAK”-u (rzecznik prasowy diecezjalnej AK)

– 2000 – 2002 – współzałożyciel i członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Młodzieży Polskiej „Ordo ex Chao” Oddział Podkarpacki, zajmującego się młodzieżą zagrożoną narkomanią;

– współzałożyciel Centrum Wolontariatu w Rzeszowie; spotkania z młodzieżą licealną na temat wolontariatu, np. II i III LO w Rzeszowie; jeden z najpiękniejszych etapów wszelkiej działalności, wyrósł ze „Wzrastania”, zaowocował studiami podyplomowymi z pomocy społecznej i pracą dyplomową o wolontariacie, a wolontariat znany w rezultacie z praktyki i solidny podkład teoretyczny

– od 2003 r. – członek Podkarpackiego Związku Piłsudczyków, następnie Związku Strzeleckiego „Strzelec” – długa historia działalności, szczególnie w zakresie promowania Związku, niezapomniane wyjazdy na Kresy

– 2003 – 2005 – współpracownik Podkarpackiego Banku Żywności (odpowiedzialny na sprawy wolontariatu);

– od 2002 r. – członek Stowarzyszenia Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Rzeszowie

– od 2003 r. – członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

– 2004 – 2011 – Pełnomocnik Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia (organizatora Dni Papieskich) na teren diecezji rzeszowskiej, odpowiedzialny za organizację i przeprowadzenie zbiórki pieniężnej publicznej; diecezja rzeszowska była jedną z niewielu, która miała taką zbiórkę i zbierała tutaj znaczne fundusze, pod względem zbiórek w ogóle mieliśmy jedne z najlepszych wyników, w 2011 r. przekazałam wszystko młodszemu pokoleniu, które przez lata przygotowywałam

– od 2004 r. – członek Sodalicji Św. Jadwigi Królowej w Krakowie

– 2006 – 2010 – sekretarz Stowarzyszenia „Mosty dla Demokracji”, zajmującego się współpracą z Polakami na Wschodzie oraz organizacjami demokratycznymi dawnych państw ZSRR; Stowarzyszenie zorganizowało m. in. wizytę Andżeliki Borys i dziennikarzy opozycyjnych z Białorusi

– od 2014 r. – członek Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

– członek „Związku Piłsudczyków”, Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich AKTA

– od 2016 r. – członek Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy oraz Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenia Katolickiego

– od 2019 r. – sekretarz Kapituły Wielkiego Przeoratu Polski Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy w Polsce

– ławnik Sądu Rejonowego w Rzeszowie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich (kadencja: 2004-2007 oraz 2016-2019)

– od 2019 r. – członek Polskiego Towarzystwa Historycznego – oddział w Przemyślu

– 2016 – 2020 – członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli

– 2017 – 2021 – członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego z ramienia Wojewody Podkarpackiego

– od marca 2021 r. – Prezes Zarządu Fundacji Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza z Jerozolimy w Polsce

– od maja 2022 r. – członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego V kadencji

– od 2022 r. – członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

Uwielbiam stare zdjęcia….Wtedy widać zmiany, czas i ludzi, którzy byli i są obok 🙂