|

Orleańskie spotkanie lazarytów

Majestatyczny Orlean w środkowej Francji gościł w dniach 14-15 października 2022 r. członków Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy z całego świata. Dwudniowa kapituła Generalna Zakonu była miejscem rozmów o działalności Zakonu, przyszłości i jego rozwoju. Lazaryci co trzy lata spotykają się na Kapitule Generalnej, aby podsumowywać oraz planować kolejne działania. Poprzednia Kapituła w 2019 r. miała miejsce w Warszawie i organizował ją Wielki Przeorat Polski.

Podczas dwudniowego spotkania Jan hrabia Dobrzenský z Dobrzenic został jednogłośnie zatwierdzony na Wielkiego Mistrza przez Kapitułę Generalną, która obradowała w zamku de La Ferté Saint Aubin. Tym samym wyrażona została zgoda na dalszego sprawowanie funkcji pomimo osiągniętego wieku emerytalnego. Przedstawił on kierunki działań na najbliższy czas oraz współpracowników, z którymi będzie realizował postawione cele. Kapituła orleańska była też miejscem spotkania i rozmów zespołów roboczych, gdzie dyskutowano o trzech podstawach Zakonu – płaszczyźnie charytatywnej, duchowej i tradycji. Piątkową część Kapituły zakończyła uroczysta Wigilia w kościele de La Ferté Saint Aubin, czyli przygotowanie do uroczystości inwestytury następnego dnia.

W sobotę 15 października w pięknej katedrze pw. Św. Krzyża w Orleanie miała miejsc uroczysta msza św. z Inwestyturą, której przewodniczył kardynał Antoine Kambanda, który niedawno został nowym Protektorem Duchowym Zakonu. Wśród koncelebransów byli kapłani z Polski – Przeor Duchowy Wielkiego Przeoratu Polski biskup bydgoski Wojciech Włodarczyk, Wikariusz WPP ks. prał. Wojciech Przybyła oraz ks. Adrian Przybecki. Podczas uroczystości ks. biskup K. Włodarczyk został podniesiony do godności Prałata Wielkiego Krzyża,      natomiast podwyższenie rangi zakonnej na Kawalera Wielkiego Krzyża Świętego Łazarza otrzymał Kanclerz Jerzy Korwin Małaczyński,GCLJ-J, a Ewa Wierzchowska-Cioch na Damę Komandor, DCLJ. Kapitułę Generalną zakończyło posiedzenie Rady Prezesów i uroczysta gala na zamku de Meung sur Loire.

Delegacja lazarytów z Polski liczyła 17 osób, na jej czele stał biskup bydgoski Wojciech Włodarczyk, a wśród delegacji byli członkowie Zakonu z Bydgoszczy, Krosna, Przemyśla, Rzeszowa, Strzelec Opolskich, Zamościa oraz Warszawy.

 

Podobne wpisy