Prelekcja w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów – Cieszanów

5 sierpnia 2022 r. w dawnej cieszanowskiej Synagodze, w ramach Festiwal Dziedzictwa Kresów i cyklu Historii Kresowych Miasteczek, odbyła się sesja popularno-naukowa, w której udział wzięli członkowie przemyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, na czele z prezesem dr. Marcinem Dumą. Tematem przewodnim spotkania były „Rynki – bijące serca kresowych miast”.
Przybyłych gości przywitał dyrektor Centrum Kulturalne w Przemyślu, Janusz Czarski oraz kierowniczka Działu Dziedzictwa i Edukacji Kulturowej Centrum Kulturalne w Przemyślu Agata Hemon, zapraszając do wysłuchania prelekcji.
„Podróż sentymentalna – serca miast okiem współczesnym” stała się tematem omawianym przez dr Izabeli Fac, która przedstawiła rynki: Przemyśla, Jarosławia i Rzeszowa na tle zaistniałych przemian, jednocześnie proponując zapoznanie się z ich obecnym klimatem.
Natomiast Tomasz Róg – przewodniczący cieszanowskiego Koła PTH O/Przemyśl – zaprosił na „Spacer po Rynku międzywojennego Cieszanowa”, zilustrowany ciekawymi dokumentami. Następnie uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia cieszanowskiego Rynku, na którym można było pooglądać wystawę „Rynki – bijące serca kresowych miast – na pocztówkach i fotografiach z lat 1900-1939”. Wystawę otworzył jej autor, Tomasz Róg, omawiając przedstawione dokumenty, przedstawiające m.in. Stryj, Rawę Ruską, Sokal, Żółkiew. Przy okazji można było poczuć atmosferę miasta, gdzie stykały się trzy kultury, a wiadomym ich śladem są zachowane budynki: dawnej Synagogi, Cerkwi i Kościoła rzymskokatolickiego.
Całość wydarzenia została zwieńczona muzycznym akcentem – występem kapeli podwórkowej „Beka” z Przeworska, w nawiązaniu do tematyki spotkania… oczywiście na cieszanowskim Rynku.

Inf. i fot. za PTH

Podobne wpisy