V Wirtualne Przemyskie Pola Nadziei – podsumowanie

V Wirtualne Przemyskie Pola Nadziei czas podsumować, choć nadal można w ich ramach wesprzeć powstanie Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego im. św. Łazarza z Jerozolimy BETANIA w Przemyślu.

W tym roku z powodu epidemii nie dane nam było zorganizować tradycyjnych Pól Nadziei. Chociaż zdążyliśmy zrobić już pewne przygotowania, postało sporo pięknych żonkili, to jednak w obliczu sytuacji epidemicznej trzeba było zrezygnować z uroczystej Mszy św. na rozpoczęcie Pól Nadziei,  sztabu, pracy wolontariuszy, pochodu przez Stare Miasto w Przemyślu, Przemyśl nie zakwitł w tym roku na żółto dzięki koszom żonkili roznoszonym przez wolontariuszy.. Ale dla nas lazarytów było nie do pomyślenia, żeby w inny sposób nie wspomóc powstania BETANII.

Dlatego Pola Nadziei stały się w tym roku V Wirtualnymi Przemyskimi Polami Nadziei i funkcjonowały w mediach. Oprócz doniesień medialnych na profilu facebookowym https://www.facebook.com/lazaruspodkarpackie/ prowadzona była kampania informacyjno-wizerunkowa, która była możliwa dzięki współpracy wielu osób.

Pola Nadziei to otwieranie serc i za to dziękujemy wszystkim darczyńcom. Za każdą wpłatę na rzecz powstania naszego Centrum.

Dziękujemy Dominice Osypanko z Centrum Kulturalnego w Przemyślu, Karolowi Tworzowi i Pawłowi Bugerze za opracowanie graficzne, ponieważ bez nich nie byłoby pięknej oprawy wirtualnych Pól, Małgorzacie Korbeckiej i Monice Jasion-Karnasiewicz za  wsparcie w postaci rękodzieła, Annie Cichy z Radia ESKA. 

Dziękujemy za wspieranie całej akcji parlamentarzystom, samorządowcom, wszystkim ludiom dobrej woli.

Dziękujemy nauczycielom i uczniom za przygotowanie żonkili – część z nich trafiła jako podziękowania do wspomagających Pola Nadziei, część spokojnie czeka na dotarcie do rąk darczyńców.

Członkowie Zakonu i Bractwa – stworzyliśmy piękną grupę, która spowodowała, że jednak Przemyśl „wirtualnie” zakwitł na żółto-żonkilowo.

Dziękujemy mediom:

http://www.gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/37786/v-wirtualne-przemyskie-pola-nadziei#.XrFXnkWnSlk.facebook

https://www.eska.pl/przemysl/pola-nadziei-w-tym-roku-odbeda-sie-w-przemyslu-wirtualnie-aa-wJu3-a1jv-F9hx.html

https://www.niedziela.pl/artykul/52990/Przemysl-jutro-Wirtualne-Przemyskie-Pola

https://rzeszow.tvp.pl/47973906/pola-nadziei-w-internecie-zbiorka-na-budowa-przemyskiego-hospicjum

https://www.zycie.pl/informacje/artykul/26819,pola-nadziei-w-formie-wirtualnej

http://www.mediarzeszow.pl/wiadomosci/aktualnosci/akt51540027.html

Radio Fara i Pola Nadziei 2020

https://ekai.pl/przemysl-jutro-wirtualne-przemyskie-pola-nadziei/

https://przemysl.pl/57463/v-wirtualne-przemyskie-pola-nadziei-10-maja-2020-r.html

https://www.facebook.com/Radio.VIA.Rzeszow/photos/a.127657514013290/2673538142758535/?type=3&theater

Dziękujemy Katolickiemu Radio VIA Rzeszów za audycje o znaczeniu pomagania i wskazywanie tegorocznych Pól Nadziei w Przemyślu jako akcji wspierania pomimo sytuacji epidemicznej.

Izabela Fac, SSLJ, Wioletta Buczko

Podobne wpisy