Konferencja naukowa „Osoby niepełnosprawne są wśród nas”

Osoby niepełnosprawne były, są i będą wśród nas. Współczesna cywilizacja stara się ich nie zauważać, przechodzić obok. I na to zgody być nie może. Niepełnosprawność dotyka nie tylko osobę chorą, ale również jej rodzinę, bliższe i dalsze otoczenie. Dlatego też ta właśnie problematyka stała się tematem konferencji naukowej „Osoby niepełnosprawne są wśród nas” zorganizowanej 21 czerwca 2021 r. przez Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie.

Mimo upału Sala Rycerska Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego im. św. Łazarza BETANIA w Przemyślu wypełniona była po brzegi, co świadczy o wadze tematu dotyczącego osób niepełnosprawnych w Polsce.

            Przemyska konferencja to spojrzenie na niepełnosprawność oczami naukowymi, rządowymi, duszpasterskimi oraz oczami tych, którzy mają w swoich rodzinach lub obtoczeniu osoby niepełnosprawne. Na konferencję przybyli m. in. metropolita przemyski Adam Szal, biskup pomocniczy Stanisław Jamrozek, gośćmi szczególnymi byli wiceminister Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Tomasz Maruszewski – wiceprezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dyrektor podkarpackiego Oddziału PFRON Maciej Szymański, byli także przedstawiciele polskiego parlamentu – poseł Teresa Pamuła, władz państwowych samorządowych, służby mundurowych, służby zdrowia, przedstawiciele środowisk osób z niepełnosprawnościami, rodzice dzieci niepełnosprawnych, zainteresowani sprawami osób niepełnosprawnych. O historii miejsca, planach dotyczących BETANII mówił na rozpoczęcie konferencji ks. dr Józef Bar – prezes Stowarzyszenia.

            Konferencją rozpoczęła się kapitalnym wystąpieniem ks. prof. Stanisława Haręzgi o „Osobach niepełnosprawnych w Ewangelii”. Jezus stawia osoby niepełnosprawne w centrum społeczności, przywraca im w niej należne miejsce. Wbrew utartym schematom, zwyczajom, religijnej poprawności, liczy się zawsze człowiek potrzebujący pomocy i ratunku – mówił. Kierując się Ewangelią, zamiast czysto biurokratycznych instrumentów do walki z niepełnosprawnością, należy stawiać bardziej na formację ludzi, tak by liczył się bardziej człowiek w wymiarze duchowym.

            Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik w swoim wystąpieniu zawarł wiele osobistych doświadczeń związanych z pracą z i na rzecz osób niepełnosprawnych. Wskazał także obecnym na zakres pomocy, jakie oferuje państwo osobom z niepełnosprawnościami i podkreślał, że w najbliższym czasie zostaną zaprezentowane konkretne przepisy i rozwiązania, mające na celu polepszenie sytuacji społeczno-prawnej tej grupy społeczeństwa. Wiceminister wskazał także, że trwają pracę nad ustawą o orzekaniu o niepełnosprawności. Nowe przepisy mają zapobiegać sytuacjom, w których komisje orzekają niepełnosprawność jedynie na czas określony, m.in. w stosunku do dzieci nieuleczalnie chorych. Pełnomocnik mówił też o konieczności zmian w systemie wsparcia zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i skupienia pomocy, uwagi oraz skierowania benefitów głównie na pracowników, a nie na samych pracodawców.

Zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. Finansowych Tomasz Maruszewski w swoim wystąpieniu przedstawił system wsparcia jakie oferuje państwo osobom niepełnosprawnym oraz formy pomocy oferowane są przez PFRON osobom najbardziej tego potrzebującym i ich rodzinom. W drugiej części niepełnosprawności jako zadaniu dla osoby, jej rodziny oraz społeczeństwa mówił dr Sebastian Skalski -reprezentujący Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu oraz Państwową Wyższą Szkołę Techniczno – Ekonomiczną w Jarosławiu –  osoby z niepełnosprawnością powinny być traktowane podmiotowo i z szacunkiem. Należy uwzględniać ochronę i wspomaganie godności i integralnego rozwoju osoby we wszystkich jej wymiarach oraz uzdolnieniach fizycznych, moralnych i duchowych – mówił. Ks. Łukasz Sowa – archidiecezjalny duszpasterz osób z niepełnosprawnością – przedstawił  rolę duszpasterstwa w służbie niepełnosprawnych oraz potrzeby i możliwości pracy duszpasterstwa wraz z licznymi własnymi doświadczeniami w pracy z niepełnosprawnościami, a dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przemyślu Joanna Tomczyk mówiła o edukacji, rehabilitacji oraz terapii osób niepełnosprawnych. W swoich wystąpieniach prelegenci odwoływali się do osobistych doświadczeń oraz praktyki w pracy z i na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Konferencję podsumował dr Wiesław Morawski – wiceprezes Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa św. Łazarza z Jerozolimy.

Celem konferencji, było podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i barier, z jakimi na co dzień borykają się Osoby z Niepełnosprawnościami oraz obalenie stereotypów na temat edukacji, rehabilitacji i życia rodzinnego osób z niepełnosprawnościami.

dr Izabela Fac, fot. Zdzisław Wójcik

Patronat honorowy:

Metropolita Przemyski Arcybiskup Adam Szal

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl

Patronat medialny:

Telewizja Rzeszów

Katolickie Radio VIA Rzeszów

Radio FARA Przemyśl

Niedziela Przemyska

portal gospodarkapodkarpacka.pl

     

      

Podobne wpisy