Lazaryci – byliśmy na Jasnej Górze

Przez trzy dni pielgrzymujący na Jasną Górę mogli zauważyć postacie w płaszczach z zielonymi krzyżami. Ich obecność oznaczała II Pielgrzymkę Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy do Częstochowy w dniach 18-20 września 2020 r.

Te kilka dni to był czas modlitwy, a także spotkań, rozmów, podsumowań i planów. Czas, który dawał poczucie lazaryckiej wspólnoty, siły i wzajemnego wsparcia tych, którym bliskie jest zakonne zawołanie Atavis et Armis. Na rekolekcje przybyli członkowie Zakonu m. in. z Bydgoszczy, Przemyśla, Krosna, Zamościa, Rzeszowa, Warszawy, Strzelec Opolskich.

            Sobota była dla pielgrzymów szczególnym dniem. Główny dzień pielgrzymki rozpoczął się Drogą Krzyżową na Wałach Jasnogórskich. Następnie w bazylice jasnogórskiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zgromadzili się lazaryci na uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez Przeora Duchowego Zakonu biskupa bydgoskiego Jana Tyrawę GCLJ, Wikariusza Wielkiego Przeoratu Polski ks. prałata Józefa Bara ECLJ, Wikariusza Komandorii Podkarpackiej ks. kanonika Ryszarda Mazurkiewicza ECLJ, ks. prałata Wojciecha Przybyłę SChLJ – dyrektora Caritas Diecezji Bydgoskiej oraz kapelana starszego Zakonu ks. Marcina Kwiatkowskiego SChLJ. W czasach wypraw krzyżowych było dużo chorych i rannych, dlatego rodziły się zgromadzenia rycerskie m.in. św. Łazarza, aby poprzez budowę szpitali czy przychodni opiekować się rannymi, chorymi, cierpiącymi, którzy w jakiejś części do domu swojego w Europie już nie wrócili – mówił w homilii bp Tyrawa – To była konkretna realizacja czynienia sobie „ziemi poddanej”. A później z biegiem czasu, kiedy historia stawiała nowe wyzwania, nowe zadania, Zakon je podejmował. Na zakończenie Eucharystii głos zabrał Dariusz Woźnicki, marszałek Zjednoczonych Bractw Kurkowych RP, rycerz Zakonu św. Sebastiana. Słowa podziękowania za wspólną modlitwę skierował do zebranych Wielki Przeor Polski Krzysztof Polasik-Lipiński GCLJ-J: Wszystkim naszym braciom i siostrom, i tu zgromadzonym życzę, by łaska Maryi, której teraz doznajemy, towarzyszyła Wam każdego dnia, budząc w sercach wiarę i miłość, tak potrzebną w codziennym życiu.

Pielgrzymkę zakończyła Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu koncelebrowana przez niezwykle wzruszonego ks. Marcina Kwiatkowskiego oraz konferencja w Kaplicy Różańcowej.

Zakon w ramach działalności charytatywnej i społecznej zajmuje się prowadzeniem w Bydgoszczy Hospicjum Perinatalnego, w Przemyślu tworzy Centrum Hospicyjno-Opiekuńcze BETANIA im. św. Łazarza z Jerozolimy, prężnie działają lazaryci w Warszawie,  Zamościu i Krośnie.

Dziękujemy za organizację rekolekcji Kanclerzowi Jerzemu Korwin Małaczyńskiemu KCLJ-J, Baliwowi Janowi Szmydowi KCLJ oraz za opiekę duchową i towarzyszenie przez całe rekolekcje ks. Marcinowi Kwiatkowskiemu. Bóg zapłać!

 dr Izabela Fac, SSLJ

Podobne wpisy