I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Patriotycznej „Moja Ojczyzna” Rzeszów 2022 – prace jury

Niezwykle patriotyczne dźwięki rozbrzmiewały podczas dwóch dni 5-6 listopada 2022 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Na scenie zaprezentowali się finaliści I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Moja Ojczyzna” – Rzeszów 2022. Festiwal w zamyśle pomysłodawców ma być imprezą cykliczną, która w inny sposób mówi o patriotyzmie, pozwala w młodych ludziach wyzwolić myślenie o niepodległości, wolności, ojczyźnie poprzez ich pasje muzyczne. Organizatorami wydarzenia było Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

Finaliści zostali wybrani spośród 68 zgłoszeń, co wskazuje na olbrzymie zainteresowanie już przy pierwszej edycji Festiwalu. Podczas konkursowych przesłuchań wybranych 15 finalistów zaprezentowało wybrane utwory festiwalowemu jury, w którym pracowała prof. Elżbieta Krzemińska jako przewodnicząca, prof. Anna Jarosz i dr Izabela Fac. Jury musiało wybrać zwycięzców pierwszej edycji spośród bardzo wyrównanego, wysokiego poziomu artystycznego, jaki prezentowali finaliści.

 Drugi dzień festiwalu to koncert laureatów, pełne emocji ogłoszenie wyników oraz koncert „Zakazane piosenki” w wykonaniu solistów i grup artystycznych Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, przygotowanych przez dyrektor CSW Annę Czenczek, z towarzyszeniem Zespołu Muzycznego pod kierunkiem Tomasza Filipczaka. To było zupełnie inne spojrzenie na patriotyzm – dało się słyszeć na widowni – poprzez pasję muzyczną, marzenia o śpiewie, ci młodzi ludzie przekazali najpiękniejsze emocje związane z ojczyzną, patriotyzmem. Dla młodych artystów występ z jednej strony był możliwością sprawdzenia się na scenie i pokazania swoich talentów muzycznych, a poprzez dobór piosenki – emocji związanych ze słowem „patriotyzm”. Ważnym elementem wskazywanym przez zgromadzonych była także kwestia toczącej się na Ukrainie wojny, która jest dowodem, że wolność nie jest dana na zawsze i przychodzi o nią walczyć nawet we współczesnych czasach.

Grand Prix Festiwalu wyśpiewała Julia Różańska z Łodzi piosenką „Panie Generale”, wyróżnienie i nagroda Radia VIA trafiła do Aleksandry Zgobik z Przybymierza k. Zielonej Góry.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m. in. Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, biskup rzeszowski Jan Wątroba, przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz, medialny m. im. Katolickie Radio VIA Rzeszów.

Fot. archiwum CSW

Podobne wpisy