Poznawanie nowych miejsc i spotykanie nowych ludzi to niezwykłe uczucie. Taką możliwość dają na pewno podróże, prywatne i te na zlecenie, związane z wykonywaniem obowiązków służbowych. Podróże zapewniają szersze spojrzenie na otaczający świat, pozwalają dostrzec inne kultury, inną mentalność, zabytki, smaki miejsc. Dają szansę – z jednej strony na docenienie tego co mamy u nas, z drugiej – chronią przed patrzeniem na świat w perspektywie swojego małego świata (na zasadzie „u mnie najlepsze jest wszystko…”). Podróże bliskie i dalekie uczą, rozwijają, wchodzą w krew… Nie pozwalają siedzieć na kanapie. Stają się elementem życia.

Alzacja 2013
Barcelona 2017
Izrael 2018