Ain Karem – miejsce urodzenia Św. Jana Chrzciciela

Ain Karem – nawiedzenie Św. Elżbiety

Betania i grób Św. Łazarza

Betlejem

Cezarea Nadmorska

Góra 8 błogosławieństw

Góra Kuszenia

Góra Tabor

Hajfa

Jerozolima