21 października kolejny raz będziemy mieli szansę zadecydować, kto będzie reprezentował nas w poszczególnych szczeblach struktur samorządowych. Te wybory dają możliwość zadecydowania bezpośrednio o kierunkach rozwoju naszej Małej Ojczyzny. W tegorocznych wyborach postanowiłam ubiegać się o Państwa głos.
Z samorządem jestem związana od 1999 r., najpierw jako pracownik Urzędu Miasta Rzeszowa, obecnie od wielu lat samorządu województwa. Daje mi to możliwość nieustannego poznawania zasad funkcjonowania samorządu, jego zadań, realizowanych przedsięwzięć.
Równocześnie jestem wieloletnim współpracownikiem Katolickiego Radia VIA Rzeszów, co jest moją wielką pasją i nieustannym źródłem satysfakcji. Praca społeczna to kolejna płaszczyzna życia, która ma dla mnie wielkie znaczenie. Zaczęło się od pracy jako wolontariusz w Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Jana Pawła II Wzrastanie, potem jako pełnomocnik ds zbiórki publicznej Dnia Papieskiego, wreszcie Związek Piłsudczyków i teraz od wielu lat współpraca ze Związkiem Strzeleckim Strzelec im. Józefa Piłsudskiego, która wykroczyła już poza granice Polski.
Stawiam także na nieustanny rozwój, dokształcanie, zbieranie doświadczeń.

 Proszę o głos 21 października.

Rozwój zawsze musi mieć na celu dobro każdego mieszkańca, on ma być podmiotem, a nie przedmiotem wszelkich działań zmierzających do zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju. W centrum każdej decyzji i każdego podejmowanego przedsięwzięcia musi zawsze znajdować się człowiek, dla którego działania samorządów oraz wszystkich osób związanych z samorządami mają być wsparciem i pomocą. Mądra polityka samorządów i współdziałanie z mieszkańcami są gwarantem zmian, rozwoju i coraz mocniejszej pozycji miasta i regionu wobec innych części Polski. Wspieranie inicjatyw mieszkańców z różnych zakresów życia społecznego i gospodarczego, ich zaangażowania w życie miasta poprzez rozwój organizacji obywatelskich, a zarazem realizacja ochrony praw osób potrzebujących wsparcia są nieodzownym elementem właściwego funkcjonowania każdego samorządu. Ma on być dla wszystkich mieszkańców partnerem w dążeniu do coraz lepszego rozwoju, a nie konkurentem i czymś, co przeszkadza w „realizacji zadań samorządu”.

Samorząd bez człowieka nie jest samorządem, ponieważ został stworzony do tego, aby być jak najbliżej ludzi, musi swoje działania realizować tylko i wyłącznie w oparciu o nich. Rozwój musi być efektem dialogu ze społeczeństwem, które doskonale potrafi zdefiniować swoje potrzeby. Adresatem ich ma być samorząd, który będzie wspomagał realizację tych potrzeb. Celem tego współdziałania jest coraz wyższa jakość życia mieszkańców.